درباره هنر

سلام

 

با هيچ نيرنگی نمی توان از کشش انسان ها به سمت زيبايي ها جلوگيری کرد و آن چه زشت و نا زيبا است را جانشين زيبايي ها کرد.

علاقه به هنر ،توجه به زيبايي های درون و بيرون طبيعت و کشش به سمت انساني ترکردن زندگي و زدودن زشتي ها و نا برابری های جامعه ی انساني،يکی از جنبه های اساسی و تعيين کننده زندگی بشری را تشکيل می دهد و اين علاقه را می توان و بايد از همان سال های نخست تحصيل شکل داد و تقويت کرد.

مبارزه با اين جنبه از شخصيت انسانی ،که معرف هويت او در طول تاريخ است و کشاندن آدمی به سمت پديده های اندوه بار وتلاش برای دور نگه داشتن آدمی از زيبايي های درون و بيرون خود و باز داشتن اواز حرکت به سوی تکامل ايده آل خود به معنای ستيز با طبيعت انسانی است که در بهترين صورت خود ، موجب ياس و سرخوردگی و يا عصيان و بی بندو باری می شود.(از کتاب هنر و رياضيات نوشته استاد دکتر پرويز شهرياری)

 

خواندن اين جملات از زبان يک استاد رياضی ، در جامعه ای که هنوزبسياری در حلال و حرام بودن بيشتر هنرها ترديد دارند و دردناک تر از آن ، به ضرورت وجود هنر ، پرداختن به هنر و آموزش آن به ديده ترديد می نگرند ، حداقل برای من جالب بود و آموزنده.نظر شما چيست ؟؟؟

  
نویسنده : مهرداد ; ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٥
   

فرستادن به: Balatarin :: Donbaleh :: Facebook :: Twitthis :: 100C :: Del.icio.us :: Digg :: Friendfeed :: Technorati :: Subscribe to Feed

پيام هاي ديگران ()    +


Technorati Profile
  RSS 2.0