رابرت هیلیارد ، رسانه های گروهی

دوربین : حرکت

 

خواه یک نمایش روی فیلم ضبط شود یا روی نوار ، از یک فیلم نامه استفاده کند یا از یک متن تلویزیونی یک یا دو ستونه ، اصولا حرکت های دوربین و اصطلاحات ، یکسان هستند . تفاوت اساسی شیوه فیلم برداری است : کوتاه ، برداشتهای مستقل برای فیلم ، سکانس های بلندتر و گاهی ممتد اکشن برای ویدیو . ضبط کردن روی نوار ، دو شیوه را با ترکیب کردن عناصر هردو ، به هم نزدیکتر کرد . بسیاری از نمایش های فیلم برداری شده به نوارویدیویی تمایل دارند ، زیرا تسهیلات تدوین فوری برای کسی که منتظر فرایند فیلم برداری روزانه است ، وجود ندارد .

نویسنده باید توجه کند که دوربین ویدیویی یا فیلم برداری ، مانند یک صحنه ی متحرک و قابل تنظیم است که بوسیله آن نویسنده و کارگردان ، می توانند توجه مخاطب را هدایت کنند . چهار حوزه اصلی توجه مخاطب می تواند بوسیله دوربین ، عوض شود : (1) فاصله میان مخاطب و موضوع (2) مقداری از موضوع که مخاطب می تواند ببیند (3) موقعیت مخاطب درارتباط  با موضوع و (4) زاویه ای که بیننده می تواند موضوع را ببیند . نویسنده برای هدایت توجه مخاطب ، باید یک یا تمام شش حرکت ویژه زیر را بداند و بتواند طراحی کند :

 

1 Dolly-in and dolly-out . دوربین بر روی سه پایه ی یک دالی (تخته ای که زیر آن چرخ وجود دارد و دوربین برای حرکت نرم روی آن قرار می گیرد) ثابت شده است که به دوربین اجازه حرکت نرم به جلو وعقب را می دهد . این حرکت به سمت موضوع یا دور شدن از آن ، تغییر جهت گیری به سمت موضوع درهنگامی که روی یک فعالیت ممتد ، تمرکز می شود  را ، ممکن می کند .

 

2 Zoom-in and zoom-out . برای انجام دادن آسانترهمان هدف دالی ، در فواصل دور و متوسط  بکارمی رود ، زوم می تواند زاویه دید را تنگ کند و عمق را فشرده کند تا مردم و اشیا نزدیک تر به نظر برسند . بعضی از نویسندگان و کارگردان ها معتقدند از نظر روانشناسی ، دالی موثرتر است ، چون مخاطب را به سوژه دورتر و نزدیک تر می کند ، در حالیکه زوم ، احساس دور و نزدیک شدن سوژه از مخاطب را ، ایجاد می کند .

 

3 Tilt up and tilt down. به معنای نشانه رفتن به بالا و پایین در دوربین است ، بنابراین نمای یک موقعیت را به بخش بالاتر یا پایین تر یک سوژه ، تغییر می دهد . تیلت همچنین panning up   و panning down  هم خوانده می شود .

 

4Pan right and pan left  . دوربین روی محور خود به راست یا چپ حرکت می کند . این حرکت برای دنبال کردن یک شخصیت یا یک فعالیت خاص یا هدایت کردن توجه مخاطب به سوژه ای خاص ، بکار می رود .

               

5Follow right and follow left  . همچنین travel shot  و truck shot   هم نامیده می شود . دوربین به صورت عمود بر سوژه ، تنظیم می شود و یا در کنار یک سوژه متحرک ، حرکت می کند یا اگر سوژه ثابت باشد ، نظیر یک نمایش تبلیغاتی ، مسیر سوژه را دنبال می کند . مخاطب از طریق لنز دوربین که به تندی راست و چپ می رود ، بخشهای صفحه نمایش را می بیند . این فیلم برداری به اندازه مورد قبلی ، متداول نیست .

 

6 Boom shot  . دراصل یک وسیله متداول در فیلم برداری در هالیوود که همچنین یک بخش استاندارد از کار تولید تلویزیونی ، شده است . یک کِرین که به یک دالی متحرک متصل می شود تا دوربین را از جای اصلی خود ، در زوایای مختلف معمولا بالا نسبت به سوژه ، به بالا و پایین ببرد . این همچنین معروف بهcrane shot  هم هست .

 

به استفاده از موقعیت های اصلی دوربین ، در متن زیر توجه کنید . در ابتدا ، از اشکال تلویزیونی استاندارد استفاده می شود ، معمول نیست که نویسنده زیاد موقعیت دوربین را مشخص کند . کارگردان ، آنها را تعیین می کند و در ستون دست چپ متن ، می نویسد . آنها برای نویسندگان تازه کار ، درج شده است تا گوناگونی توانایی دوربین ها و نماها را نشان دهد . این تقریبا یک متنِ  فیلم برداری شده است که به جای نویسنده ، کارگردانی تصویری آن ،  توسط  کارگردان درج شده است .


 

 

تصویری

 

نمای آغازین .

 

 

 

 

 

 

 

 

دوربین جلو می رود ، نمای نزدیک از بایرون .

 

 

 

 

 

 

دوربین برای گرفتن نمای باز از کل گروه ، عقب می رود .

به نمای نزدیک کات می شود .

هنگامی که بایرون حرف می زند ، دوربین قائم به صورت پسران ، از یکی به دیگری ، حرکت می کند .

 


 

 

شنیداری

 

کاراگاه بایرون : (روی میز ، در روبروی او ، در ردیفی از صندلی ها ، چهار مرد جوان ِ جین پوش با جلیقه چرم ، با کلاه موتور سواری ، با فاصله ای نزدیک ، نشسته اند) خب ، که از یک فروشگاه ، دزدی شده . و شما در زمان سرقت ، در فروشگاه دیده شده اید . و کس دیگری غیر از فروشنده ، در فروشگاه ، نبوده . و هیچکدام از شما ، چیزی درباره سرقت  نمی داند .

 

(عصبانی شدن) ممکنه شما جوانهای ولگردی باشید ، اما هنوز هم  جوانهای خامی هستید و می توانید در محضر دادگاه بایستید ، چه هفده ساله باشید ، چه هفتاد ساله . و اگر الان همکاری نکنید ، می بینم که شدیدترین حکم ممکن را گرفته اید .

 

حالا ، دوباره از هر کدامتان ، سوال می کنم . و این آخرین شانس شماست . اگر حرف بزنید ، تنها یکی از شما به جرم دزدی متهم خواهد شد . و دیگران ، تنها متهم به یک سرقت جزئی می شوند و می بینم که یک حکم تعلیقی ، خواهند گرفت . و گرنه همه شما رو ، پنج تا ده سال ، زندانی خواهم کرد .

 

دوربین ، در امتداد خط صندلی ها ، از جلوی پسرها ، عبور می کند و واکنش های چهره هر کدام را ، در هنگام پاسخ دادن ، می گیرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنگامی که او دستش را به دسته یِ چاقو می رساند ، دوربین به سمت چکمه های او پایین می آید . هنگامی که دست از چکمه به درون جیبِ جلیقه می رود ، دوربین به بالا حرکت می کند . نمای متوسط دوربین و بالا رفتن ، هنگامی که جانی ، دستش را از جیبِ جلیقه ، بیرون می آورد . پایین آمدن دوربین و نشان دادن شیِ درون دست جانی .

(معمولا ، در اینجا بوم شات ، به کار نمی رود . استفاده از یک لنزِ زوم راحت تر و حداقل موثرتر است .)   
(خارج نمای دوربین) جویی ؟

 

جویی : (مستقیم با نگاه خیره ، جواب نمی دهد)

 

بایرون : (خارج نمای دوربین) اَل ؟

 

اَل : چیزی برای گفتن ندارم .

 

بایرون : (خارج نمای دوربین) بیل ؟

 

بیل : منم همینطور . چیزی نمی دونم .

 

بایرون : (خارج نمای دوربین) خب جانی . نوبت توئه .

 

جانی : (پاسخی نیست . سپس جانی ، سرش را به آرامی ، تکان می دهد . بایرون ، توجهی نمی کند . او دستش را تا چکمه موتورسواریش پایین می برد و به دسته یِ  چاقویی ، می رساند . ناگهان ، دست حرکت نمی کند و به بالا ، درون جیب جلیقه اش می رود ، جانی ، چیزی را از جیبش ، خارج می کند ، به آرامی دستش را باز می کند)     

 

 

 

 

 

 


 

بعدی       فهرست   قبلی

 

+


Technorati Profile
  RSS 2.0