رابرت هیلیارد ، رسانه های گروهی

دوربین : لنزها

 

پیش از ظهور لنز زوم ، چهار لنز متحرک اصلی ، موجود بود . قاب بندی یک نما ، زمان بر بود ، جلو و عقب بردن دوربین ،  برای ایجاد کردن ترکیب و فاصله صحیح ، زمان بر بود ، متمرکز کردن دوربین روی سوژه ، زمان بر بود . با اینکه ، زوم تمام مشکلات حرکت و نمای دوربین را حل نکرده است ، اما به نویسنده و کارگردان ، اختیار بیشتری داده است . لنزهای استودیویی و لنزهای بیرون استودیو ، در سطح نوری و عرض زاویه ای که لازم دارند ، متفاوت هستند . نماهای قابل توجه موردنیاز در آگهی های تجاری ، لنزهای انعطاف پذیر و بسیار پیچیده ای را می طلبند .

یک لنز خوب می تواند در زمان تولید ، صرفه جویی کند . برای مثال ، بسیاری از لنزها ، در فیلم برداری یک سکانس ، برای تنظیم مجدد یا تعویض ، به توقفی کوتاه ، نیاز دارند ، لنزی که می تواند با فوکوس کامل از حداکثرکلوزآپ به  واید لانگ شات برود و دوباره برگردد ، ادامه دادن کار و فیلم برداری کارآمد  را ، آسان می کند . لنزهای ENG/EFP روی فاصله ای به نزدیکی سه فوت ( 0.91 متر ) تا سوژه ، فوکوس می کنند . بعصی لنزهای با توانایی میکرو ، قادر به  فوکوس حتی در چند اینچی از سوژه هستند .

 

دوربین : نماها

 

از میان دستورالعمل هایی که اغلب بوسیله نویسنده تعین می شود ، تخصیص دادن نماها است و اینکه چقدر از هر سوژه باید دیده شود ، همانطور که در مثال متن قبلی ، نشان داده شد . معمولا برگزیدن نماها به انتخاب کارگردان است ، اما در بعضی از موارد ، نویسنده برای ادامه منطقی متن یا تاثیر صحیح روانشناختی لحظه ای بر روی مخاطب ، به نگه داشتن یک سوژه ، نیاز دارد . وقتی که یک نمای خاص نیاز است که شاید این نما برای کارگردان از متنِ صحنه ، آشکار نباشد ، نویسنده باید این اجازه را داشته باشد تا آن نما را درون متن ، جای دهد .

محدوده طراحی نما از کلوزآپ تا مدیوم شات و تا  لانگ شات است . در میان این طبقه بندی ها ، درجاتی وجود دارد  ، نظیر مِدیوم لانگ شات و حداکثر کلوزآپ . نویسنده می تواند نوع نما و سوژه خاصی که باید توسط نمایی معین ، احاطه شود را ، مشخص کند ؛ برای مثال ،  XCU  (حداکثر کلوزآپ) دستِ راستِ جو . اصطلاحات و معانی آنها ، هم در شکل سینمایی و هم تلویزیونی ، بکار می روند . در اینجا ، معمول ترین نماهای مورد استفاده :

 

·  Close-up (CU) (نمای نزدیک). نویسنده در متن می نویسد ، CU هَری ، CU انگشتانِ هَری ، هنگامی که او عقربه گاو صندوق را می چرخاند یا CU پاهای هَری بر روی پدالهای پیانو . یک کلوزآپ از یک سوژه انسانی معمولا فقط شامل صورت می شود ، اما می تواند شامل قسمتی از بالاتنه هم باشد . حرفهای XCU یا ECU (حداکثر کلوزآپ) معمولا تنها به معنای صورت هستند ، مگر اینکه به صورت خاصی معین شده باشند . از گونه های  نمای نزدیک ، نمای شانه ، که ناحیه بین شانه تا بالای سر را نشان می دهد ، نمای بالاتنه ، نمای کمر ، hip shot و knee shot می باشند .

 

·  Medium shot (MU) (نمای متوسط). در نمای متوسط (MU) دوربین قسمت مناسبی از شخص ، گروه یا سوژه را می گیرد که معمولا ، صحنه را پر می کند (اما نه تمام آن را) ، بدون نشان دادن قسمت زیادی از محیط بدن . 

 

·  Long shot (LS) (نمای باز). نمای باز(LS) گاهی establishing shot (نمای آغازین) یا نمای پهن (WS) خوانده می شود ، اساسا برای نشان دادن کل صحنه تا جایی که لازم است مخاطب را به درستی ، هدایت کند ، استفاده می شود . دوربین ممکن است از نمای باز به نمای متوسط و سپس نمای نزدیک برود تا یک صحنه دراماتیک را از یک دید کلی تا ماهیت صحنه یا موقعیت ، خلق کند . بالعکس ، دوربین ، ممکن است از نمای نزدیک حداکثر به نمای وسیع توصیفی حداکثر نمای باز (XLS) برود . هر دو روش معمولا برای معرفی کردن یک سکانس ، بکار می روند .

 

·  Full shot (FS) (نمای کامل). در نمای کامل(FS) سوژه به طورکامل صحنه را می پوشاند . برای مثال FS هَری ، یعنی اینکه ، مخاطب ، هَری را از سر تا نوک پا ، می بیند . FS خانواده برسر میز شام یعنی اینکه ، خانواده ای که بر سر میز شام نشسته است به تمامی دیده می شود . بعضی از نویسنده ها و کارگردان ها از نشانه FF برای full figure shot استفاده می کنند .

 

·  گونه ها  . گونه های بسیاری از این نماها وقتی لازم است که منظور نویسنده یا کارگردان شرح داده شود ، بکار می روند . برای مثال ، اگر دو نفر در حال گفتگو باشند و در نقطه کانونیِ نما ، اصطلاح two-shot (2S) به آن ، اختصاص داده می شود . اگر دو نفر ، صحنه را پر کرده باشند ، 2S بسته ، اصطلاح صحیح است ، همانطور که در متن بعدی ، نشان داده شده است . به طور مشابهی ، two-shot متوسط (M2S) ، three-shot (3S) ، و سایر طراحی نماهای ویژه ، ممکن است بکار رود .       

 

                                 

 

فهرست   قبلی                                                                          

                            

 

+


Technorati Profile
  RSS 2.0