المپیک ورزشهای کفش-پران

بدین وسیله به اطلاع می رساند ، به منظور تقدیر و تشکر از زحمات و فداکاری شجاعانه ی ِ حماسه ساز بغداد ، برادر ِ خبرنگار جانباز ، سردار منتظر الزیدی انشاالله خبرنگار شجاع اسلام ، بعد از رهایی از چنگال ددمنشانه یِ سربازان شیطان بزرگ ، به مقام سردار جانباز ، ارتقا پیدا خواهند کرد- و به منظور مقابله با هجمه های فرهنگی و ورزشی کشورهای مستکبر عالم ، یک دوره مسابقات در رشته هایی که در آنها بتوان کفش را پرتاب کرد ، برگزار خواهد شد .

از آنجا که اینجانب در امور ورزشی ، ذیصلاح نمی باشم ، فقط به ذکر پیشنهادهایی بسنده می کنم و طبق این نامه از سایر برادران می خواهم ، جهت هر چه با شکوه تر برگزار شدن این مسابقات ، نهایت همفکری و مساعدت را با یکدیگر داشته باشند . پیشنهادهای اینجانب از این قرارند :

1- در این لحظه 5 ورزش پرطرفدار که از جانب کشورهای استعمارگر ، در سطح عالم اشاعه پیدا کرده اند ، به ذهن بنده خطور می کند که در تمام آنها ، پرتاب ِتوپ به کار رفته است و  می توان در آن ورزشها ، از پرتاب ِکفش به جای پرتاب ِ توپ استفاده کرد تا انشاالله ، این حماسه یِ عظیم در یاد تمامی جوانهای مستضعف عالم باقی بماند انشاالله . این ورزشها عبارتند از : فوتبال ، والیبال ، بسکتبال ، هندبال و گُلبال .

از آنجا که کشورهای استعمارگر و استبدادگر ، همیشه به دنبال کثیف کردن اذهان بی گناه جوانهای مستضعف عالم هستند ، در نامگذاری این ورزشها طوری اقدام کرده اند که جوانها از شنیدن کلمه یِ ball  ، به یاد ِ ballsو ball بیافتند که معنای مستهجن آن بر تمام علما ، واضح است پس ما پیشنهاد می کنیم با قراردادن  shoe در انتهای نام آن ورزشها هم ورزش جدیدی را ابداع کنیم و هم دیگر با شنیدن کلمه یِ بال به یاد مستهجنات ، نیافتیم . پس از این به بعد 5 ورزش جدید مخصوص کشورهای مستضعف عالم به وجود آمد : فوتشو ، والیشو ، بَسکِتشو ، هَندشو و گُلشو .

2- پیشنهاد می کنم مقر دایمی المپیک ورزشهای کفش-پران در پایتخت کشور همیشه دوست و همیشه برادر ما ، جایی که حماسه یِ عظیم کفش ، در آن واقع شد ، باشد ، یعنی شهر بغداد . اما از آنجا که بغداد هنوز آماده یِ برگزاری مسابقاتی به این وسعت نیست ، اولین دوره یِ المپیک ورزشهای کفش-پران در اُم القرایِ مستضعفان کل عالم ، یعنی تهران برگزار خواهد شد و پس از آن به صورت گردشی و سالانه در پایتخت سایر کشورهای مستضعف عالم ، ادامه خواهد داشت .

3-احتیاجی به ذکر این نکته نیست که این المپیک ، مخصوص ملتهای مستضعف عالم است و هیچ کشوری جز کشورهای مستضعف ، حق شرکت در این مسابقات را ندارند .

4-احتیاجی به ذکر این نکته هم نیست که گل ِ سرسبد ِ تمامی رشته های این المپیک ، ورزش محبوب و مردمی ِ پرتاب ِ کفش به تابلوی ِ شیطان بزرگ ، یا "رَجمُ الشیاطین بالنِعال" می باشد .

اول محرم الحرام 1430 قمری

معاون سوم ِ مشاور دوم ِ نایب رییس ِ سازمان المپیک ورزشهای کفش-پران

                 

+


Technorati Profile
  RSS 2.0