در سوگ حسین (که بر او درود)

می پسندم به جای شنیدن نعره ها و عربده های بعضی ، در تنهایی این شعر را بخوانم و بیاندیشم به آنچه بر حسین گذشت .

بارَد ! / چه ؟ / خون / که دیده ؟ / چِسان ؟ / روز و شب / چرا ؟

از غم / کدام غم ؟ / غم ِ سلطان اولیا

نامش که بُد ؟ / حسین / زِ نژاد ِ که ؟ / از علی

مامش که بود ؟ / فاطمه / جدش که ؟ / مُصطفا

چون شد ؟ / شهید شد / به کجا ؟ / دشت ِ ماریه

کِی ؟ / عاشر محرم / پنهان ؟ / نه ، برملا

شب کشته شد ؟ / نه ، روز / چه هنگام ؟ / وقت ِ ظهر

شد از گلو ، بُریده سرش ؟ / نِی نِی ، از قفا

سیراب ، کُشته شد ؟ / نه ! / کَس ، آبش نداد / داد ؟

که ؟ / شِمر / از چه چشمه ؟ / زِ سرچشمه یِ فنا

مظلوم شد شهید ؟ / بَلی ! / جُرم داشته ؟ / نه !

کارَش چه بُد ؟ / هدایت / یارش که بُد / خدا

این ظلم را که کرد ؟ / یزید / این یزید ، کیست ؟

زِ اولاد هِند / از چه کَس ؟ / از نُطفه ی ِ زَنا

خود کرد این عمل ؟ / نه ! / فرستاد نامه ای

نَزد ِ که ؟ / نزدِ زاده ی ِ مَرجانه یِ دَغا

اِبن ِ زیاد ، زاده یِ مرجانه بُد ؟ / نَعَم

از گُفته ی ِ یزید ، تخلف نکرد ؟ / لا

این نابکار ، کُشت حسین را به دست خویش ؟

نه ! / او روانه کرد سِپه ، سوی ِ کربلا

میر ِ سپه ، که بُد ؟ / عُمَر ِ سعد / او بُرید

حلق ِ عزیز فاطمه ؟ / نه ! / شِمر ِ بی حیا

خنجر بُرید حَنجَر ِ او را / نکرد شرم ؟

کرد / ازچه  پس بُرید ؟ / نَپذِرُفت ازو قضا

بهر چه ؟ / بهر ِ آنکه شود خَلق را شفیع

شرط ِ شفاعتش چه بود ؟ / نوحه و بَکا

کَس کشته شد هم از پسرانش ؟ / بلی ! / دو تَن

دیگر که ؟ / نُه برادر / دیگر که ؟ / اَقرَبا

دیگر پسر نداشت ؟ / چرا داشت / آن که بود ؟

سجاد / چون بُد او ؟ / به غم و رنج ، مبتلا

ماند او به کربلای ِ پدر ؟ / نِی ! / به شام رفت

با عِزّ و احتشام ؟ / نه ! / با ذِلت و عَنا

تنها ؟ / نه ! / با زنان ِ حَرَم / نامشان چه بود ؟

زینب / سکینه / فاطمه / کلثوم ِ بینوا

بر تن لباس داشت ؟ / بلی ! / گَرد ِ رَهگُذار

بر سر عمامه داشت ؟ / بلی ! / چوب ِ اَشقیا

بیمار بُد ؟ / بلی ! / چه دَوا داشت ؟ / اشک ِ چشم

بعد از دوا ، غَذاش چه بود ؟ / خون ِ دل ، عزا

کَس بود هَمرَهَش ؟ / بلی ! / اطفال ِ بی پدر

دیگر که بود ؟ / تَب / که نمی گشت ازو جُدا

از زینب و زنان ، چه بِجا مانده بُد ؟ / دو چیز

طوق ِ ستم به گردن و خَلخال غم ، به پا

گَبر ، این ستم کند ؟ / نه / یهود و مَجوس ؟ / نه

هندو ؟ / نه / بت پرست ؟ / نه / فریاد اَزین جفا

قاآنی است قایل این شعرها ؟ / بلی

خواهد چه ؟ / رحمت / از که ؟ / زِ حق / کِی ؟ / صَف ِ جَزا

حکیم قاآنی شیرازی (1223 1285 قمری )

پس نوشت :

پارسال ، دکتر ولایتی ، این شعر را در برنامه یِ دو قدم مانده به صبح خواند و دیدگاهش این بود که : این شعر با اینکه در قالب قطعه سروده شده ، اما بیشتر شبیه شعر ِ نو است و بر این اساس ، نباید نیما یوشیج را نخستین سراینده ی ِ شعر نوی ِ فارسی دانست .

  چون با این دیگاه موافقم و از سویی ، شعر همانند نمایشنامه ای است با دو شخصیت ، که شخصیت ها میان صحبت کردن با هم ، سکوت می کنند ، شعر را این گونه نوشتم تا بهتر خوانده شود .

 

 

 

  
نویسنده : مهرداد ; ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٧
   

فرستادن به: Balatarin :: Donbaleh :: Facebook :: Twitthis :: 100C :: Del.icio.us :: Digg :: Friendfeed :: Technorati :: Subscribe to Feed

پيام هاي ديگران ()    +


Technorati Profile
  RSS 2.0