28 مرداد ؛ 56 سال بعد

28 مرداد ؛ شعری از همرزم دکتر مصدق عبدالعلی ادیب برومند :

*

در مهرماه 1374 برای تنبیه تاریخ نگارانی که در داخل و خارج کشور به عنوان تحقیق ، مغرضانه حوادث را تحریف کرده اند سروده شده است .

*

سه سیاست مدار

نه هر که دعوی ِ مردانگی چو مردان کرد

به نام ِ نیک ، خودی مُشتهَر به دوران کرد

بسا که پرچم شهرت به بام چرخ افراشت

و لیک "چوبکی از ننگ" ، پایه یِ آن کرد

به نام نیک سِزد شهرت اَر به دست آری

و گرنه شهرتِ بد ، ننگ ها نمایان کرد

حدیثِ "حاتم" و کارِ برادرش خواندی

و گرنه شهرت ِ بد ، بارِ دوش نادان کرد

"یزید" و "شمر" هم از جمله یِ مشاهیرند

و لیک لعنت ِ جاویدشان ، هر انسان کرد

مقام و مال و منال ، اَر نه بهرِ خدمت بود

کسی که در پیِ آن تاخت ، جلبِ خُسران کرد

به چاهِ مَظلمه افتاد و منجلاب ِ فساد

هر آن که خود ، طلب ِ جاه ، بهر ِ عنوان کرد

چنین کسان که مقید به حفظ جاهِ خودند

به رایِ خویش کنند آنچه را که نتوان کرد

گذشت یکصد و پنجاه سال و بین ِ صدور

سه تن به خدمتِ ایران قیامِ شایان کرد

شدند این سه تن اندر میانِ جمع ِ رجال

چو گُل که بینِ گیاهان ، بیان ِ رُجحان کرد

بیامدند و برفتند بس امیر و وزیر

که محوشان ، وزش ِ تندباد ِ نسیان کرد

ولیک این سه سیاست مدار ِ روشنتاب

فروغشان دل ِ تاریخ ، روشنستان کرد

چنان به حُسن سیاست شدند شُهره ی ِ دَهر

که روزگار تفاخر به نام ایشان کرد !

پس از شهادت "قائم مقام" و "میرکبیر"

"مصدق" است که خود را فدای ایران کرد

دو صدراعظم پیشین به جرم ِ مهرِ وطن

به حکم ِسلطان ، هر یک وداع با جان کرد

زِ بعدِ دوره یِ قاجار ، سومین را نیز

به عهد "پهلوی" اربابِ شه به زندان کرد

سحابِ جور بر او گونه گون فرو بارید

چنان که خانه یِ وی را گلوله باران کرد

کشید جانب بیدادگه "مصدق" را

شهی که طاعت بیگانگان فراوان کرد

چه جرم کرد "مصدق" جز اینکه ایران را

رها زِ چنبر ِ بیداد ِ انگلستان کرد

زِ بهر ِ این سه نکونام هر که با تحقیق

نوشت شرح و نویسد به خلق ، احسان کرد

مورخی که بُود راد و بی طرف بایست

 نشان دهد که نشاید حقوق ، کتمان کرد

نگر به "بیهقی" آن رادمردِ خیراَندیش

که نَقلِ جمله وقایع به صدق و ایمان کرد

بسا مورخ بسیار رو ، حقیقت را

به پشت پرده ی ِ اَغراض ، جمله پنهان کرد

 درود باد بر آن کلکِ سرگذشت نگار

که در نگارشِ حق با خدای پیمان کرد

"ادیب" گرچه درآویخت با ایادیِ جور

درین نبرد ، اطاعت زِ حکم ِ وجدان کرد

-------

بسیار رو ؛ تعبیر دیگری است از پُر رو و بی شرم .

عبدالعلی ادیب برومند زاده ی 1301. شاعر ملی ایران و عضو هیئت رهبری جبهه ی ملی ایران به رهبری دکتر مصدق . برای خواندن زندگینامه ی استاد نگاه کنید به اینجا .

 

  
نویسنده : مهرداد ; ساعت ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸
   

فرستادن به: Balatarin :: Donbaleh :: Facebook :: Twitthis :: 100C :: Del.icio.us :: Digg :: Friendfeed :: Technorati :: Subscribe to Feed

پيام هاي ديگران ()    +


Technorati Profile
  RSS 2.0