فرشته ای در کنار توست

سلام.

چند شعر از مارگوت بيکل شاعره معاصر آلمانی(شاعر ِ سکوت سرشار از ناگفته ها ست با ترجمه شاملو) از کتاب فرشته ای در کنار توست به ترجمه يغما گلرويی

 

 

گاهی که شرايط بی درمان و چاره بنظر می رسد

      آن فرشته را از ياد نبر

                صد چهره دارد وهزاران نام

                                   برخيز و قدم بردار

به فرشته ای که در کنار توست

                                           اعتماد کن

**************************************

نقض تمام مرزها خود کامگی است

                                       شنا ختن مرزها آزادی

خودکامگی يکسان ديدن تمام انسانهاست

                                       آزادی ديگرگونه ديدنشان

مغلوب کردن افکار غريب خودکامگی است

                                       معتبر کردن ارزشهای ديگران آزادی

اسارت نشانه خودکامگان است

                                       احترام نشانه آزادگان

**************************************

چون دوستت می دارم

                    مجبور نيستی آ ن گونه که در روز آ شنايی مان بودی

                                                                                  باقی بمانی

يا چون دوستت می دارم

                    مجبور نيستی خود را محدود کنی

                               به تصويری که ا ز تو زنده مانده در من

چون دوستت می دارم

                    می توانی در خود ببالی

                               چيزهای جديدی کشف کنی در وجودت

                                       دگرگون شده ،بشکفی و تازه شوی

چون دوستت می دارم

                                می توانی آنچه هستی باقی بمانی و آ ن چه نيستی بشوی

**************************************                                    

هنگام گسسته شدن پيوند دوستی ها

                    عشق دير سال به نفرت می گرا يد

                                                                 آ يا ا ين عشق بود؟

کسی که به حقيقت دوست می دارد

                    می تواند بپذيرد

                                خوشبخت نشدن در کنار هم را

                                                                    شکستی مشترک را

کسی که به حقيقت دوست می دارد

                    بدياری ديگری را نمی خواهد

کسی که به حقيقت دوست می دارد

                    بی نفرت به سوگ می نشيند

**************************************                                    

وقتی که زندگی

                    در فاصله امروز تا فردا

                                مسيرش را تغيير می دهد

وقتی نقشه هايی که کشيده بودی

                    در فاصله امروز تا فردا چون حباب های کوچک می ترکند     

وقتی چيزی که در ظاهر اهميت داشت

                    در فاصله امروز تا فردا بی اهميت می شود

تنها رها کردن سرا يت باقی می ما ند

                                       و دعوت به مبارزه

تا از ا ين دگرگونی عظيم جسارت راهی شدن بيابی

 

  
نویسنده : مهرداد ; ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ آبان ۱۳۸٤
   

فرستادن به: Balatarin :: Donbaleh :: Facebook :: Twitthis :: 100C :: Del.icio.us :: Digg :: Friendfeed :: Technorati :: Subscribe to Feed

پيام هاي ديگران ()    +


Technorati Profile
  RSS 2.0