يک سال گذشت...

سال پيش ، چنين روزی ، بابک بيات از ميان علاقه مندانش ، رفت و بعد از رفتنش ، نه تنها موسيقی های دلنشين و با وقار او ، که باور تلخ رفتنش ، ما را به ميان خاطره ها می برد و هر بارمی بينيم که  روزهامان  خالی تر از پيش اند و  .........

/ 0 نظر / 3 بازدید