خداحافظ آقای خوشصدا !

سر خوش بودم از کِش  آمدن امروز ، به درازا کشیدن حالی خوش پس از دیدن یک نمایشنامه خوانی ؛ و می خواستم این خلاف آمده عادت را - به درازا کشیدن خوش حالی ، در حالی که آنگونه که همه آزموده ایم ، بد حالی ها آهسته تر می گذرند از خوش حالی ها -  در اینجا شکرگذاری کنم ، که خبر درگذشت احمد آقالو ی دوست داشتنی ، مردی از تبار ِ صداهای ماندگار ، بر سرم آوار شد .

نمی دانم این چندمین بازیگری بود که  گوشه ای از یادهای ما را با خود کند و برد ؛ اما یادهایی گنگ را از سالهایی دور از کارتونهایی همیشه ماندگار ، به یاد می آورم که در آنها ، احمد آقالو ، دوبلوری کرده بود . این یادها ، افزوده بر یادهای فراوانی است از نمایشهای تلویزیونی و رادیویی و سریالهای احمد آقالو . از لحظه ای که این خبر را شنیدم ، اولین صدایی که از احمد آقالو به یاد آوردم ، کارتونی بود با این نام : سال 2020 ، آزمایشگاه دریایی . این کارتون آنقدر قدیمی است که حتی مطمئن نیستم ، احمد آقالو ، در آن صحبت کرده باشد ؛ اما ذهنم این کارتون را بلافاصله بعد از شنیدن خبر درگذشت او ، به یاد آورد .  

در این ماه ها ، زیاد شنیده ایم که طول عمر میانگین ِ ساکنین ایران ، افزایش یافته است ؛ اما با شنیدن در گذشت احمد آقالو ، به ذهنم آمد که چرا هنرمندان ما ، اینقدر زود می میرند ، چرا اینقدر با درد می میرند ، بسیاری از هنرمندان در گذشته ی ِ این سالها ، با مرگ طبیعی از میان ما نرفته اند و این مساله حتما از اینجاست که هنرمندان ما ، امنیت شغلی ندارند ، هنرمندان بیمه نیستند و دردناکتر اینکه هنرمند بودن در سرزمین ما پیشه به حساب نمی آید . نگاه کنید به اینجا .

می خواهم به یاد همه ی ِ بازیگرانی که از کودکی با دیدن هنرمندی آنها بزرگ شدیم و لی اکنون ، میان ما نیستند ، فهرستی بنویسم ، فهرستی حتما ناکامل ، چون آنقدر بازیگر ِدرگذشته داشته ایم که اکنون همه را به خاطر ندارم . به این فهرست نگاه کنید و یادشان را در ذهنتان ، سبز کنید . باشد که به این فهرست تا چند سال ، عزیز ِ دیگری افزوده نشود . آمین !

پرویز فنی زاده ، هادی اسلامی ، رقیه چهره آزاد ، فرهنگ مهر پرور ، منوچهر حامدی ، جهانگیر فروهر ، فیروز بهجت محمدی ، نعمت الله گرجی ، جمیله شیخی ، سروش خلیلی ، حسین کسبیان ، جعفر بزرگی ، جلال مقدم ، مهدی فتحی ، منوچهر نوذری ، گرشا رئوفی ، نرسی کُرکیا ، لوریک میناسیان ، حسین پناهی ، جمشید اسماعیل خانی ، داوود اسدی ، اسماعیل داورفر ، خسرو شکیبایی ، احمد آقالو و ...

/ 0 نظر / 28 بازدید